Warning: Illegal string offset 'content' in /customers/8/6/1/todayacademywellness.se/httpd.www/wp-content/plugins/wonster-shortcodes-2-symetrio/vc-wtr-admin/shortcodes/vc_wtr_row.php on line 438

TA Today Academy Invest AB

Användarvillkor

 

Sidor som www.scandinaviendiet.se www.todayacademywellness.com www.todayacademywellness.se ägs av TA Today Academy Invest AB organisatonsnr 556842-8659  som är ett utbildning och hälso företag. Vi erbjuder/säljer kostillskott och en Wellness plattform med träning online, träningsövningsbank, kostplan, kostråd, receptbank, community, samt en arbetsbok för att skapa ett hälsosammare och mer balanserat liv.

 

 1. Anmälan och nyttjande av tjänsterna

Du anmäler dig enligt instruktionerna på startsidan och betalar enligt anvisningarna. Din sida är personlig och får inte överlåtas eller nyttjas av någon annan.

 1. Åldersgräns

Du ska vara över 18 år för att vara med i TA Today Academy Invest AB, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig till vår träning om du fyllt 16 år.

 1. Ansvar

TA Today Academy Invest AB ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkar Today Academy Wellness om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

 1. Medicinskt ansvar och friskrivning

TA Today Academy Invest AB och deras hälsocoacher har inga läkarkunskaper, och  ger därför heller inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom. Läkares, naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster eller andra specialisters råd gäller alltid i första hand.

TA Today Academy Invest AB ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna i träningsprogrammen. Övningarna beskrivs tydligt i vår övningsbank men om du ändå är osäker på utförandet ansvarar du själv för att lära dig övningarna på annat sätt. TA Today Academy Invest AB ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från TA Today Academy Invest AB. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 1. Hälsotillstånd

Konceptet på TA Today Academy Invest AB är inte för dig med skador, ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om du är gravid så ansvarar du själv för att utöva programmet utefter förmåga. Rådgör med kunnig person om du är osäker på hur du ska följa kostplan samt träningsupplägg.

 1. Garanti och resultat

Kosten, träningen och balansplanen som rekommenderas av TA Today Academy Invest AB är metoder som är framtagna av utbildade och erfarna tränare, kostrådgivare och hälsocoacher. Today Academy Wellness lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Mycket är upp till dig och för att du ska nå dina mål är det viktigt att genomföra planen fullt ut, gör du det är det dock sannolikt att du når dit. Kom ihåg att det krävs tid och prioritering för att få en långsiktig förändring.

 

 1. Avtalsperiod

Du väljer själv din bindningstid och betalar i förskott eller månadsvis.

Sedan ansvarar du själv för att utnyttja programmet under den perioden.

Tiden i ditt program rullar på från den dagen du köper tjänsten oavsett om du utnyttjar programmet eller inte. Du kan närsomhelst säga upp ditt avtal utan några som helst åtagande!

 1. Paus i avtalsperioden

Du kan inte pausa medlemsperioden om du exempelvis blir förkyld men om du däremot blir sjuk under en längre tid finns möjlighet till förlängning av Wellness sajten i efterhand. För detta krävs läkarintyg som du mejlar in på vår mailsupport. Inga pengar återbetalas för ev missade events, träningsdagar eller andra betalande tjänster under denna period.

 1. Ångerrätt

Ta Today Academy Invest Ab ger 30 dagars ångerrätt på kostillskott, För återbetalning skall ett email om ånger inkomma till info@todayacademy.se minst 10 dagar innan 30 dagar gått samt produkten skall returneras i hel förpackning.

TA Today Academy Invest AB tar inget ansvar för All typ av ångerrätt på produkter kunden köpt ”själv” via Zinzino AB, all kommunikation sker via www.zinzino.se (Returer och ångerrätt) Men på alla produkter köpta direkt via TodayAcademy Ab Så ansvarar TodayAcademy för all typ av ångerätt.

Ångrat köp av andra tjänster såsom träningsdagar, träningonline och events gäller 10 dagar från att du anmälde dig via sidan. Meddela detta så snart som möjligt på info@todayacademy.se Eventuell återbetalning betalas inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej som ångrat köp då kommer en påminnelsefaktura.

 1. Användning av tjänsterna

Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via Today Academy Wellness på ett sätt som innebär att TA Today Academy Invest AB eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa reglerna.
Du ansvarar själv för att inte mejl från TA Today Academy Invest AB hamnar i din skräpmejl. Medlemskapet är personligt och skall endast användas av dig. Du får heller inte föra kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

 

 1. Immateriella rättigheter

Allt material på TA Today Academy Invest AB omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till TA Today Academy Invest AB. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av TA Today Academy Invest AB.

 1. Avtalsbrott

TA Today Academy Invest AB har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon av punkterna i dessa allmänna villkor. Om TA Today Academy Invest AB anser att det finns andra skäl än dessa till att bryta avtalet så är det också möjligt.

 1. Ändringar

TA Today Academy Invest AB äger rätten att när som helst ändra innehållet på sajten utan att meddela eller inhämta godkännande.

 1. Personuppgifter

Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om dig själv vid anmälan. Om du byter mejladress eller telefonnummer ansvarar du själv för att meddela detta till TA Today Academy Invest AB så att du inte missar viktig information.

För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-mejladress kan vi inte skicka någon utbildningsmaterial, inspiration, frågor eller orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras.

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att Today Academy Invest Ab och dess struktur innefattande, www.todayacademywellness.com, www.scandinaviendiet.com ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs aldrig vidare till någon tredje part.

 1. Integritet

Alla dina personliga uppgifter på plattformen visas aldrig för en tredje part.

 1. Lagval och tvist

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Kontakt


Sveavägen 140
113 50 Stockholm

info@todayacademywellness.se

Användarvilkor
FAQ
Privacy Policy Cookie Policy
Today Academy ©. All Rights Reserved