22
05
2018

Ett psykologiskt perspektiv på hinder gentemot långsiktig viktnedgång

Ett psykologiskt perspektiv på hinder gentemot långsiktig viktnedgång !

Kära läsare, hoppas att ni har haft en lika sommarfeelingboostande start på veckan som vi har haft !

Samtidigt som korttidsresultaten i samband med behandling av övervikt har förbättrats avsevärt de senaste åren så har motsvarande bild av långtidseffekten varit uppenbart tämligen stabil genom åren.

Det faktum att en oroväckande stor andel personer som en gång i tiden gick ner i vikt ofta är tillbaka relativt nära överviktutgångspunkten inom en tidscykel på 4-5 år tydliggör att det inte är viktnedgången i sig, utan att upprätthålla den,  som utgör den största utmaningen.  Det är viktigt att betona att långt ifrån alla överviktiga har problem som förutsätter psykologisk behandling, men samtidigt skall det å andra sidan poängteras att överdrivet ätande och övervikt kan ta sin utgångspunkt i problem av psykologisk karaktär. Detta oavsett om det gäller orsaker eller konsekvenser. Såsom framkommit av tidigare blogginlägg så eskalerar den psykiska ohälsan av många anledningar i dagens samhälle, vilket uppenbarligen gör det ännu mer allvarligt att även övervikten följer samma trend.

 

Allmänna fallgropar oavsett inom vilket område som en förändring har för avsikt att ske utgörs av att såväl behovet av förändringen som åtgärderna för att åstadkomma den inte är förankrade ur tillräckligt många och kompletterande perspektiv. Översatt till just diskussionen kring långsiktig viktnedgång så utgår tyvärr fortfarande en stor andel av behandlingen mot övervikt i tron om att vi människor är fullt rationella varelser som ändrar beteende så fort som vi får tillgång till rätt kunskap. I kontrast till detta så visar dock gedigen forskning att faktorer som kan associeras med att lyckas behålla viktnedgång är symbiosen av beteendefaktorer (ex. tidigare diskussioner om självkänsla och självförtroende), kognitiva faktorer, positiva effekter samt stöd dvs.x antal faktorer som uppenbart omöjliggör fullt rationalitetsagerande. Ett kännetecken som på ett eller annat sätt direkt eller indirekt genomsyrar ovanstående faktorer är att våra känslor i hög grad styr våra handlingar, vilket ofta har försummats i samband med upprättande av metoder för viktnedgång.

 

De fakto så har känslomässiga upplevelser mer beslutsmandat än rationella argument i samband med en valsituation. Att äta är nämligen tätt förknippat med en rad positiva känslor såsom njutning, välbehag, avslappning och trivsel likväl som det används för att dämpa utloppet för olika former av negativa känslor såsom vrede, otrygghet och ensamhet. Addera till detta påverkan av x antal externa faktorer såsom reklam, tidpunkt på dagen, dofter mm. så är det föga förvånande svårt att förstå att vi snarare kan agera uppenbart orationellt i många ätarsammanhang. Sammantaget så belyser denna komplexitet och våra ”bias” (snedvridningar, tankefel) och ofta utmanande betingningar och inte minst att många inte skall ge upp vid minsta lilla motgång,  vikten av att du som en form av balanserande navigator och delvis motmedel, verkligen har ett väl förankrat ”why” (se tidigare inlägg) kring varför du inte bara vill gå ner, utan även upprätthålla din viktnedgång.

 

Just alla förklaringar kring varför man äter för mycket är ett tämligen komplext ämne som vi ser fram emot att återkomma till och bottna vidare i samband med nästa inlägg. Med andra ord, misströsta inte utan försök att problemet likväl som de potentiella lösningarna ur ett något bredare perspektiv och ha n en stark hälsostart på veckan !

 

 

 

Daring Greatly, Rene Brown, 2012

https://perspektiv.nu/sv/artiklar/lista-samtliga-artiklar/psykologiska-hinder-i-samband-med-viktnedgaang.aspx?PID=25

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:406166/FULLTEXT01.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer
0

Leave a reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kontakt


Sveavägen 140
113 50 Stockholm

info@todayacademywellness.se

Användarvilkor
FAQ
Privacy Policy Cookie Policy
Today Academy ©. All Rights Reserved