Hälsoanalys

Till alla våra medlemmar ingår en grundlig hälsoanalys med fokus på din nuvarande livsstil och hälsostatus.

 

Testet görs direkt på din medlemssida och förutom kost och träning, tittar vi på grundstenar såsom vardagsmotion, sömn, stress och energinivåer, relationer mm. Detta blir utgångspunkten och startskottet för vårt 12 stegs program mot en bättre hälsa och balans.

 

Att vara medveten om sitt nuläge är det första steget mot förändring.

Fettsyreanalys

För våra balans-medlemmar ingår utöver hälsoanalysen även en fettsyreanalys.

 

Testet är ett enkelt blodprov för hemmabruk och analyseras på offentligt godkända laboratorier i Norden för att fastställa din fettsyreprofil som återspeglar din kost.

 

Testet tar mindre än en minut att genomföra och du får tillgång till ditt resultat anonymt på nätet inom ca 20 dagar. Testet analyserar 11 fettsyror i blodet med 98 procent säkerhet.

Är du redo?

Läs mer